The SNP&SEQ Technology Platform

Välkommen till plattformen för genotypning och sekvensering!

Genotypning

Sekvensering

Om oss

The SNP&SEQ Technology Platform, Uppsala, Sverige erbjuder genotypning och Next Generation Sequencing (NGS) av hög kvalitet med den senaste tekniken, till akademiska forskare i Sverige.

Plattformen etablerades 2001 med fokus på SNP genotypning. Efter finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2007 utökades plattformen med Illumina sekvenseringsservice.

Tillsammans med NGI Stockholm och NGI Uppsala: Uppsala Genome Center, utgör platformen the Nationel Genomic Infrastructure (NGI). Genom NGI får forskare i Sverige till förmånliga priser tillgång till ett brett utbud av tekniker och tjänster inom genotypning och sekvensering. NGI är en av de största plattformerna inom Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt centrum för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och miljöforskning.

För att säkerställa en hög kvalitet på de tjänster som erbjuds är The SNP&SEQ Technology Platform ackrediterat av SWEDAC enligt den europeiska kvalitetsstandarden ISO / IEC 17025.

Plattformen leds av Professor Ann-Christine Syvänen. Hennes forskargrupp inom Molekylär medicin har studerar humana sjukdomar med hjälp av den senaste tekniken inom genomik och epigenetik sedan 1998. Läs mer om prof. Syvänen bakgrund på hemsidan för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Du kan läsa mer om the SNP&SEQ Tecnology Platform och våra tjänster genom att klicka på länkarna ovan. Notera att övriga sidor på denna hemsidan endast finns tillgängliga på engelska.

Senast uppdaterad: 2023-10-12